Para poder visualizar todos los contenidos debes tener instalada la versiĆ³n actual de Adobe Flash Player.

IDIOMA INICI INICIO PRESENTACIÓ PRESENTACION PORTAFOTOS La màgia de l'entorn Foto-reportatge mes Foto-reportatge mes-3 Foto-reportatge mes-2 Foto-reportatge PORTAFOLIO La magia del entorno Foto-reportaje del mes Foto-reportaje del mes-3 Foto-reportaje del mes-2 Foto-reportaje avis_legal plana en construccio plana en construccio-E ARTICLES DE REGAL PREUS RECOMENACIONS RECOMENDACIONES PREMSA PRENSA ÀLBUMS ESPECIALS ÁLBUMS ESPECIALES BOTIGA TIENDA/ESTUDIO 

avis_legal

Avís Legal - Política de Privacitat"xaviertabara.com", es un "site web" que ofereix, als usuaris d' Internet, l' accés a la informació, mitjançant la totalitat de les pàgines que l' integren, accés a continguts i noticies directament en les seves pàgines o mitjançant enllaços a altres direccions d'accés lliure en la xarxa. La utilització d' aquest "site" està subjecta a les següents condicions d' us. Li preguem les llegeixi atentament. El fet d' accedir en aquesta web, a la que s'hi te accés mitjançant la pàgina web www. xaviertabara.com propietat de XAVIER TÀBARA i utilitzar els materials en ella continguts, implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions. 1.- Condicions d' us.1.a.- Aquesta web conté materials preparats per XAVIER TÀBARA, amb finalitat únicament informatius. L' usuari haurà de tenir en conta que tals materials podrien no arribar a reflectir l' estat mes recent sobre els temes analitzats. Els materials informatius en ella continguts podran ser modificats, ampliats, reduïts, actualitzats o eliminats sense notificació prèvia.1.b.- L' accés als materials continguts en aquesta web no pretenen reemplaçar ni substituir cap relació entre els professionals de XAVIER TÀBARA, I l' usuari d'aquesta web. Per tant, l' usuari no haurà d'actuar sobre la base de la informació continguda en la mateixa, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.1.c.- Els enllaços (links) que conté aquesta web i que redireccionen a l' usuari a altres web,s, gestionades per tercers, en els que XAVIER TÀBARA, no hi exerceix cap tipus de control; XAVIER TÀBARA, no hi respon ni dels continguts ni de l' estat d'aquests "web site" ni recomana o aprova els seus continguts.1.d.- Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.2.- Limitació de responsabilitat 2.a.- L' usuari que utilitzi aquesta web, ho fa per la seva pròpia conta y risc. XAVIER TÀBARA, els seus socis i/o col•laboradors, no es responsabilitzen dels errors u omissions que pogueren haver en els continguts d' aquesta web u altres continguts als que es pugui accedir mitjançant la mateixa, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ells s'hi facilita. 2.b.- XAVIER TÀBARA, no garanteix l' absència de virus u altres elements lesius que pogueren causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en los documents electrònics o en els fitxers de l' usuari d' aquesta web. En conseqüència, XAVIER TÀBARA, no respon pels danys i prejudicis que es puguin esdevenir de interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d' aquests sistema electrònic, motivades per causes alienes a XAVIER TÀBARA, de retards o bloquejos en l' us del present sistema electrònic, causats per deficiències o sobrecàrregues de línees telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d' Internet o en altres sistemes electrónics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de XAVIER TÀBARA3.- Drets de Propietat Intel•lectual 3.a.- La totalitat del contingut d' aquesta web, ja siguin textos, imatges, sons, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i els programes d' ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i utilització, estan protegits pels drets de propietat industrial i intel•lectual, titularitat de XAVIER TÀBARA, o, en el seu cas, dels seus llicenciants, que l' usuari d' aquest web haurà de respectar.Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de XAVIER TÀBARA, estan protegits per Llei.3.b.- L' usuari reconeix que els drets de propietat intel•lectual sobre les pàgines web, els seu disseny gràfic i codis són titularitat de XAVIER TÀBARA, a excepció de que en les mateixes, s' indiqui la titularitat distinta. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades de tals obres, a excepció de per us personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel•lectual de XAVIER TÀBARA, o del titular dels mateixos. Aquests actes d' explotació tant sols podran ser realitzats si existeix l' autorització expressa de XAVIER TÀBARA, i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de XAVIER TÀBARA, dels indicats drets de propietat intel•lectual.4.- Protecció de dades 4.a.- Conforme al previst en la Llei Orgànica 15/1999, l' usuari d' aquesta web queda informat, de forma expressa, de la incorporació de les seves dades a fitxers existents a XAVIER TÀBARA, i consenteix en que XAVIER TÀBARA, dugui a efecte el tractament de les seves dades de caràcter personal que s' expressen en les presents condicions o es deriven de les mateixes, amb la finalitat de dur a terme el seu adequat desenvolupament, compliment i control, fins a la seva total cancel•lació. Tanmateix XAVIER TÀBARA, queda autoritzat a utilitzar aquestes dades per finalitats comercials, essent els seus destinataris, els serveis comercials i tècnics de XAVIER TÀBARA, i podent enviar a l' usuari informacions comercials dels seus productes i serveis. L' usuari també accepta que les seves dades puguin ser cedides a altres entitats del grup XAVIER TÀBARA, a societats participades o a altres amb les que XAVIER TÀBARA, subscrigui acords de col•laboració amb fins comercials amb la finalitat de tenir informat a l'usuari dels bens o serveis que es comercialitzen, acceptant l' usuari la recepció de informació per part d' aquestes sobre qualsevol be o servei que comercialitzin directa o indirectament, en el moment present o en el futur. 4.b.- En tot cas, l' usuari tindrà dret a sol•licitar i obtenir informació de les seves dades de caràcter personal inclosos en els fitxers automatitzats i, en els seu cas, a rectificar i cancel•lar aquestes dades, en la forma prevista en l' esmentada llei. El responsable del fitxer serà XAVIER TÀBARA. Aquests drets podran ser exercits per l' usuari o, en el seu cas, per algú que el representi, mitjançant sol•licitud escrita i firmada, dirigida a la següent adreça: XAVIER TÀBARA, carrer Alosa, 30 de 08410 de Vilanova del Vallès - Barcelona. La sol•licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l' usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocopia del Documento Nacional de Identitat o passaport i contingut concret del dret exercitat. 4.c.- XAVIER TÀBARA, guardarà les dades de caràcter personal que hagi recavat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. XAVIER TÀBARA, complirà aquest deures d' acord amb l' establert per la normativa aplicable.Tancar finestra.

enreraTÀBARA

XAVIER

Avís Legal - Tots els drets reservats-(c)2009-2010-2011-2012-2013-2014)Aviso Legal - Todos los derechos reservados

Fotògraf - Vilanova del Vallès - Granollers - Vallès Oriental - Barcelona - Catalunya - Freelance - Fotografia social - fotografia d'espectacles - Fotografia esportiva - fotografia de nens - fotografia per inauguracions - fotografia de casaments - fotografia de comunions - fotografia de batetjos - fotografia publicitaria - marqueting - fotografia de premsa - fotografia per empreses - fotografia per entitats públiques i privades - fotografia per collegis.

control de la música

contacte: 93 845 89 30 - xavier.tabara@ocatalunya.cat

c/ Sis de Desembre, 12 - 08410- Vilanova del Vallès


mailto:xavier.tabara@ocatalunya.cat